Regulamin Black Friday

 

Regulamin akcji Black Week

 

Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej o nazwie „Black Week” (zwanej dalej „akcja”). Organizatorem akcji jest sklep ATM Motocykle przy współudziale ze spółką 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą na ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 634-292-31-65, która jest właściwym podmiotem upoważnionym do rozstrzygania wszelkich kwestii, wynikających z poniższego regulaminu. Poniższy regulamin jest jedynym dokumentem, określającym przebieg akcji oraz wszystkie jej następstwa. Wzięcie udziału w akcji Black Week, czyli dokonanie zakupu towaru w określonym terminie i na określonych warunkach, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 

1. Zasady akcji Black Week i jej przebieg

 

1.1 Przedmiotem akcji jest umożliwienie klientom dokonania zakupu towarów w obniżonej cenie.
1.2 Akcja obowiązuje na stronie internetowej atm-motocykle.pl
1.3 Akcja trwa od 21 do 30 listopada 2022 roku
1.4 Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym
1.5 Cena produktów, biorących udział w akcji, zostanie na stronie internetowej obniżona o odpowiednią wartość procentową
1.6 Wzięcie udziału w akcji polega na dokonaniu zakupu w sklepie internetowym, towaru o obniżonej cenie
 

2. Wykluczenia

 

2.1 Niektóre produkty mogą nie być objęte promocją. Ich cena na stronie nie zostanie obniżona.
2.2 Akcja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami promocyjnymi
2.3 Rabat udzielany jest wyłącznie na produkty, nie obejmuje on ewentualnych kosztów dostawy towaru
2.4 Jeśli z powodu błędu systemu, naliczony rabat będzie wyższy niż ten, obowiązujący w trakcie akcji Black Week, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji takiego zamówienia
2.5 W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 4, pracownik sklepu skontaktuje się z klientem w celu ustalenia sposobu rozwiązania
 

3. Ograniczenia

 

3.1 Ze względu na planowaną zwiększenie zainteresowania ofertą sklepu internetowego, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
3.2 Część produktów dostępnych na stronie, dostępna jest w ograniczonej ilości. W przypadku braku dostępności, z powodu większej ilości zamówień, będą one realizowane w kolejności chronologicznej, do wyczerpania zapasów towaru
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości realizacji zamówienia, w przypadku niewystarczającej ilości produktów

 
4. Postanowienia Końcowe

 

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie bez uprzedniego informowania uczestników
4.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
4.3 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

 
5. Reklamacje

  

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji Black Week, klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia.
5.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4 Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja: akcja BF w ATM"
5.5 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 

Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 287 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-30
Jedna gwiazdką mniej oglabym dac gdyż o mnie zapomnieli i musiałam się upominać o zamówienie. Ok wybaczam jest okres przedświąteczny. Sama koszulka która zamowilam dużo tańsza niż na innych aukcjach a jej jakość mnie mile zaskoczyła zwłaszcza że jest ona na prezent. Polecam ta firmę.
2023-09-13
Ciut dłużej trwała wysyłka ale pisa tym wszystko ok
FACEBOOK
INSTAGRAM
pixel